Contest_HowTo_rich-2
Q.ฉันจะสามารถส่งสติกเกอร์เข้าร่วมกิจกรรม LINE Creators Market Sticker Contest ได้ที่ไหน

A. ท่านสามารถเข้าไปสมัครและส่งผลงานของท่านได้ที่ https://lin.ee/8VFnjVH/prmt/pr

Q. ที่ระบุไว้ว่าให้ส่งผลงานสติกเกอร์ 3 ตัว หมายความอย่างไร

A. ทางเราเปิดให้ส่งผลงานสติกเกอร์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เข้ามาจำนวน 3 ตัว โดยสามารถส่งผลงานสติกเกอร์มาแบบ 3 character จำนวน 3 ตัว หรือจะแบบ 1 character  แต่เป็น 3 ท่าทาง ก็ได้เช่นกัน

Q.กิจกรรม LINE Creators Market Sticker Contest หมดเขตร่วมสนุกเมื่อไหร่

A. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน Official Account ของ LINE Creators TH และทางอีเมล์ของผู้ชนะการประกวด

Q. หลักในการตัดสินหาผู้ชนะคืออะไร

A. คะแนนจากคณะกรรมการแบ่งออกเป็นความสามารถทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเอกลักษณ์ และการที่สติกเกอร์สามารถใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้คะแนนตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Q.ถ้าฉันไม่ได้วาดเอง แต่เป็นคนคิดไอเดียแล้วนำไอเดียนั้นไปให้คนอื่นวาดให้ ฉันจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่

A. ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผลงานของผู้ออกแบบครีเอเทอร์สติกเกอร์โดยตรงเท่านั้นและไม่สามารถว่าจ้างให้ผู้อื่นออกแบบหรือส่งในนามผู้เข้าประกวดได้ หากพบว่าผลงานของท่าน ไม่ใช่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ผลงานจะถูกตัดสิทธื์ในการประกวดโดยทันที

Q. ถ้าฉันส่งสติกเกอร์เข้าร่วมประกวดไปแล้ว 1 เซ็ต แล้วฉันยังสามารถส่งสติกเกอร์ได้เพิ่มอีกหรือไม่

A. ไม่ได้ การประกวดจำกัดสิทธิให้ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถส่งสติกเกอร์ได้เพียง 1 เช็ตเท่านั้น

Q. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าส่งสติกเกอร์เข้าระบบได้สำเร็จแล้ว

A. หลังจากท่านได้ใส่รายละเอียดส่วนตัวและอัพโหลดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อกำหนดนโยบาย แล้วจึงกดเห็นชอบ และกดปุ่ม “ส่ง” จากนั้นกรุณารอสักครู่ ระบบจะส่งข้อความแสดงขึ้นมาว่า “ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ” จึงจะถือว่าขั้นตอนการส่งสติกเกอร์เสร็จสมบูรณ์ 

Q. ถ้าส่งสติกเกอร์เข้าประกวดกับทางโครงการ แล้วสติกเกอร์ของฉันไม่ได้รับเลือก ฉันจะสามารถนำสติกเกอร์ตัวนั้นไปลงขายในครีเอเทอร์มาเก็ตได้หรือไม่

A. ท่านสามารถนำผลงานที่ส่งเข้าประกวด LINE Creators Market Contest ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ ไปพัฒนาต่อแล้วลงขายได้ใน LINE Creators Market หลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2558