w644

สติกเกอร์บางประเภทก็เป็นสติกเกอร์ที่อยากทำเอาไว้ใช้งานส่วนตัว เช่นพวกสติกเกอร์หน้าตัวเองหรือหน้าเพื่อน (อย่าลืมขออนุญาตเพื่อนก่อนทำนะ) เอาไว้ใช้กับคนที่บ้านหรือเพื่อนมันก็ขำๆน่ารักดี แต่อีกใจก็ไม่อยากให้คนไม่รู้จักมาเห็นสติกเกอร์พวกนี้บนร้านค้าสติกเกอร์หรือ LINE Store เท่าไหร่

ข่าวดีคือคุณสามารถซ่อนสติกเกอร์ได้! ง่ายๆ โดยเข้าไปที่ creator.line.me และตั้งค่าในหน้า “รายละเอียดในการจำหน่าย” ของสติกเกอร์ที่ต้องการจะซ่อน และกด “ไม่แสดงสติกเกอร์ที่ LINE Store และร้านค้าสติกเกอร์ในแอพ”

แค่นี้สติกเกอร์ของคุณก็จะหายไปจากหน้าร้านค้าสติกเกอร์ และถ้าหากเพื่อนๆของคุณอยากซื้อสติกเกอร์เซ็ทนี้ คุณยังคงสามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนๆซื้อต่อได้อยู่

แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้เพื่อนซื้อต่อด้วยหล่ะ?

ถ้าคุณต้องการให้เซ็ทนี้เป็นของคุณคนเดียวเท่านั้น คุณสามารถทำสติกเกอร์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creator Studio ซึ่งคุณก็จะได้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ของตัวเองฟรี! และถ้าไม่อยากให้คนซื้อต่อ ก็แค่ “หยุดการจำหน่าย” ของสติกเกอร์เซ็ทนั้นไป

เพิ่มเติม:

*สติกเกอร์ที่ยื่นคำขอพิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปจะไม่มีเงินส่วนแบ่งของยอดขาย

รู้แบบนี้ ก็สามารถสร้างสติกเกอร์ไว้ใช้เองกันได้อย่างสบายใจแล้วนะ~

เริ่มทำสติกเกอร์ได้แล้วที่: https://creator.line.me/th/