SNS-1

สวัสดีผู้อ่านทุกคน LINE STICKERS ขอเชิญชวนทุกคนร่วมออกแบบ “สติกเกอร์
ฤดูใบไม้ผลิ” ไว้สำหรับใช้ส่งเพื่อต้อนรับต้นปีใหม่ ให้ปี 2564 เป็นปีที่สดใส ชนิดที่ว่ามีครบตอบทุกความรู้สึก ปีใหม่แล้วก็ต้องมีสติกเกอร์ใหม่ๆ ไว้ให้ทุกคนเลือกใช้ ที่สำคัญมีเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท ดังนี้ 


ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมส่งสติกเกอร์กันนะ    

LINE Creators Market ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม "สติกเกอร์ฤดูใบไม้ผลิ" ในช่วง 15 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 เพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษ

โดย LINE จะโปรโมทสติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีทางการของ LINE ตามดุลพินิจของบริษัท

สติกเกอร์ที่ทำยอดดาวน์โหลดสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามลำดับ 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 THB จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 THB จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 THB จำนวน 1 รางวัล

*มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

วันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัลและการแจกของรางวัล

•บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 3 อันดับแรก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ครีเอเตอร์ไทย (LINE Creators TH Official Account)

•บริษัทจะทำการติดต่อผู้ชนะรางวัลทันทีหลังจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล เพื่อขอรายละเอียดในการโอนเงินรางวัลให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ชนะรางวัลต่อไป

•ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ชนะรางวัลดังกล่าวทันที

ครีเอเตอร์ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลารับคำขอพิจารณาสติกเกอร์เพื่อร่วมกิจกรรม

4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 15 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

ระยะเวลาการโปรโมทสติกเกอร์ผ่านแบนเนอร์

15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. - 31 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

▼ เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

•ครีเอเตอร์ต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์Creators Market เท่านั้น (http://creator.line.me/) และไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอพพลิเคชัน Creators Studio ได้

•ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ตั้งแต่8 ภาพขึ้นไป ต่อ 1 ชุด และสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องมีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ดี ครีเอเตอร์สามารถส่งจำนวนภาพสติกเกอร์ หรือกำหนดราคาของสติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ได้

•ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ซึ่งมีลักษณะเป็น ภาพนิ่ง สติกเกอร์แอนิเมชั่น บิ๊กสติกเกอร์ ป็อปอัพ หรือสติกเกอร์เอฟเฟกต์เท่านั้น

•สติกเกอร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น(สติกเกอร์ที่เปิดจำหน่ายไปแล้วแต่ขออัพเดตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)

•สติกเกอร์สำหรับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่นสติกเกอร์ชื่อคน) ซึ่งเคยวางจำหน่ายแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้

•สติกเกอร์รูปหลักจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ฤดูใบไม้ผลิ และจะต้องมีสติกเกอร์ในชุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง(รวมรูปหลักแล้ว) ที่มีเนื้อหาและรูปแบบดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ฤดูใบไม้ผลิจากสติกเกอร์ทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ครีเอเตอร์นำส่งสติกเกอร์ 1 เซ็ต จำนวน 40 ภาพ จะต้องมีสติกเกอร์เกี่ยวกับธีมฤดูใบไม้ผลิ อย่างน้อย จำนวน 20 ภาพ โดยสติกเกอร์สามารถสื่อถึงอารมณ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (สดใส น่ายินดี ร่าเริง), ความยินดีหลังจากปีใหม่, หรือสติกเกอร์เกี่ยวกับดอกไม้หรือใบไม้

•ถ้าสติกเกอร์มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวเบื้องต้นจะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

หมายเหตุ

•ครีเอเตอร์ควรยื่นผลงาน10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 16 มกราคม 2564 และหากผลงานสติกเกอร์ของครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธโดยบริษัท ครีเอเตอร์ต้องรีบดำเนินการแก้ไขและนำส่งผลงานสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

•ครีเอเตอร์รับทราบและยินยอมว่า ในกรณีที่ครีเอเตอร์ยื่นผลงานช้ากว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2564 ครีเอเตอร์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาคำขอผลงานสติกเกอร์ทั้งหมดได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

▼ ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1.เตรียมสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับธีมสติกเกอร์ฤดูใบไม้ผลิ

2.ไปที่‘แก้ไขสติกเกอร์’ > ‘ข้อมูลจำหน่าย’ แล้วทำเครื่องหมายในช่อง ‘ร่วมแคมเปญ’ ในหัวข้อ "สติกเกอร์ฤดูใบไม้ผลิ” ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่

3.ยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์

▼ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

•กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (“บริษัท”) และของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ รางวัลมูลค่าซึ่งมากกว่า1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กฎหมายกำหนด

•บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

•สติกเกอร์จะถูกปฏิเสธหากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรมแม้ว่าเนื้อหาสติกเกอร์จะไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ตาม ครีเอเตอร์ต้องแก้ไขสติกเกอร์ให้ตรงตามเงื่อนไข หรือลบเครื่องหมายในช่องเข้าร่วมแคมเปญ เพื่อออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

•ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ คือ ครีเอเตอร์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

•บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมนี้ได้เข้าร่วมแคมเปญ Master of Tournament ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งบริษัทจะนำยอดขายสติกเกอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลากิจกรรมมาคำนวณ เพื่อหาจำนวนยอดขายสติกเกอร์สูงสุดประจำไตรมาสต่อไป (ครีเอเตอร์สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดแลเงื่อนไขเพิ่มเติมแคมเปญ Master of Tournament ได้ที่ https://today.line.me/th/v2/article/XRY89l)

•พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงานรวมถึงบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้

•ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับจำนวนผู้ยื่นคำขอ

•สติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้ คือ สติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาและเริ่มจำหน่ายโปรโมทพิเศษระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา (09:00 น.) ถึง 31 มกราคม 2564 (เวลา 23:59 น.)

•เมื่อสติกเกอร์ผ่านการพิจารณาแล้ว บริษัทขอให้ครีเอเตอร์เปิดจำหน่ายสติกเกอร์ดังกล่าวให้เร็วที่สุดเนื่องจากบริษัทจะโปรโมทสติกเกอร์สำหรับกิจกรรมนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา23:59 น. เท่านั้น

•หลังสิ้นสุดช่วงกิจกรรมนี้สติกเกอร์จะยังคงเปิดจำหน่ายต่อไปที่ร้านค้าสติกเกอร์ ในแอพพลิเคชั่นไลน์ และร้านค้าใน LINE STORE (http://store.line.me/)

•สติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรม New Star, Rising Star หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้

•การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

LINE CREATORS MARKET หวังว่าจะได้เห็นผลงานสติกเกอร์จากครีเอเตอร์ทุกท่านเร็ว ๆ นี้

ขอขอบคุณครีเอเตอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน LINE CREATORS MARKET อย่างเสมอมา

LINE Creators Market: http://creator.line.me/